Sleutelcontract

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van uw huissleutel.

U!TGELATEN HONDEN verklaart dat zij de sleutel van:

Naam:                                     ………………………………………………………….

Adres:                                     ………………………………………………………….

Postcode + woonplaats:         ………………………………………………………….

Telefoonnummer:                    ………………………………………………………….

  1. niet zal voorzien van adresgegevens, alleen naam van de hond;
  2. zorgvuldig in bewaring zal nemen;
  3. niet zal dupliceren;
  4. alleen gebruikt voor het uitlaten van de hond(en);
  5. onmiddellijk zal retourneren mocht de eigenaar hier om vragen waarbij het contract beëindigd zal worden.

Bij verlies of diefstal zal de eigenaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte worden gesteld. Zoals in de voorwaarden wordt gesteld, kan U!TGELATEN HONDEN niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade in huis of ten gevolge van verlies of diefstal.

Datum en plaats:

Naam opdrachtnemer:                                               Naam opdrachtgever: 
U!TGELATEN HONDEN 
Corina van der Lint


Handtekening opdrachtnemer:                                  Handtekening opdrachtgever: